Основні поняття франчайзингу

0 800 30 20 60

дзвінки безкоштовні

Аптечна довідка
цілодобово
і
Служба резервування
пн-пт: 9–21, сб-нд: 10–20

Основні поняття франчайзингу

Чи була ця інформація корисною для вас?
{7} {1}

Франчайзинг – це особлива система договірних відносин, форма тривалої ділової співпраці, при якій одна сторона (правоволоділець, правовласник, франчайзер) надає другій стороні (користувачеві, франчайзі) право використання в підприємницькій діяльності користувача комплексу прав, належних правоволодільцеві, а користувач зобов'язується дотримуватися умов використання наданих йому прав та сплатити правоволодільцеві обумовлену договором винагороду.

Франчайзер – це компанія (юридична особа або індивідуальний підприємець), яка володіє хорошою репутацією, впізнаваним іміджем і відомою торговою маркою і якій належать права на франшизу, що передає іншій стороні право вести бізнес з використанням імені (бренду) і бізнес-технологій.

Франчайзі – це компанія (юридична особа або індивідуальний підприємець), яка купує у компанії-франчайзера право використовувати на визначеній території її торгову марку, ноу-хау, виробничу систему та інше, виплачуючи франчайзеру за їх використання перший (паушальний) внесок і сервісну плату (роялті).

Франшиза – це право користування торговою маркою та бізнес-системою франчайзера, є об’єктом договору франчайзингу. У деяких випадках під франшизою розуміють усю систему взаємовідносин у сфері франчайзингу.

Франчайзинговий пакет – це форма існування готової для продажу франшизи у вигляді пакету документів для фрачайзі. До нього входять бренд-бук, інструкція з управління франчайзинговим підприємством, політика франчайзингу і комплект правових документів. 

Бренд-бук – це принципи, на яких має будуватися позиціонування компанії назовні. У бренд-буці перераховані особливості цільової аудиторії компанії, описана концепція бренду і фірмовий стиль, концепція просування бренду та внутрішніх комунікацій.
Бренд-бук необхідний франчайзі для правильного використання товарного знаку і уникнення неусвідомленого порушення франчайзингового договору.

Інтелектуальна власність – закріплене законом виключне право, а також особисті немайнові права власників на засоби індивідуалізації, а також авторські твори (в тому числі наукові відкриття). Законодавство встановлює монополію авторів на визначені форми користування результатами їх інтелектуальної діяльності, тому вони можуть використовуватися іншими особами виключно з дозволу правовласників.

Інструкція для франчайзі (стандарти роботи, посібник) – це звід норм і правил, які франчайзі зобов’язується неухильно дотримуватися при веденні свого бізнесу з метою досягнення відповідності бізнес-моделі франчайзера. В інструкції прописані правила поведінки франчайзі у конкретних ситуаціях. Інструкція не замінює, а доповнює навчання від франчайзера.

Початковий (паушальний) внесок – плата, яку вносить франчайзі за надання йому права займатись конкретним видом бізнесу на певній території з використанням товарного знаку франчайзера.

Роялті – вид ліцензійної винагороди, періодичні грошові виплати франчайзеру від франчайзі за використання франшизи, що узгоджується сторонами договору та встановлюється пропорційно до показників діяльності франчайзі або у вигляді фіксованої виплати.

Рекламна плата (рекламний пай) – щомісячна/щорічна плата користувача правовласнику, яка використовується на рекламні витрати і реалізацію маркетингових програм.

Франчайзинговий договір – юридичний документ, який регулює відносини між двома сторонами – франчайзером і франчайзі (див. договір комерційної концесії).

Договір комерційної концесії – угода, згідно з якою правовласник надає користувачеві за визначену нагороду на визначений термін і на конкретній території право використання своїх виключних прав у підприємницькій діяльності.
Сторонами в договорі комерційної концесії (франчайзингу) можуть бути фізична та юридична особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності. Правоволоділець (франчайзер) – це особа, яка за плату надає право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг. Користувач (франчайзі) – це особа, яка має намір скористатись комплексом прав, належних правоволодільцю.
Предметом договору комерційної концесії є право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць та ноу-хау тощо), комерційного досвіду та ділової репутації.

Переваги франчайзингу робота під вже відомою споживачам торговою маркою, можливість зберегти існуючий бізнес і значно покращити його керованість та фінансові результати (для рішучих підприємців-початківців – реальна можливість швидко розпочати власний бізнес, опираючись на багаторічний досвід успішного бренду), швидка окупність інвестицій і підтримка в процесі роботи готовими управлінськими рішеннями (“самостійний, але не один”).

Вимоги до франчайзі має досвід роботи в галузі, фанат своєї справи, готовий вкладати у розвиток свого бізнесу (час, зусилля, кошти), чесний, гнучкий, без стереотипів, є бажання навчатися і вдосконалюватися, комунікабельний, неконфліктний, самодисциплінований, готовий до змін і роботи «під контролем». Відповідальність франчайзі: самостійно контролює фінансовий стан справ, веде бухгалтерський та управлінський облік, чітко забезпечує усі виробничі процеси та стандарти торгової марки франчайзера.

Вимоги до франчайзера добре розуміє ринок і бізнес, в якому працює, знає перевірені шляхи досягнення цілей і готовий шукати нові, націлений на постійне удосконалення, відкритий до змін, може мотивувати інших, не є диктатором, признає франчайзі як свого партнера, вимогливий, але терпимий, дипломатичний, відповідальний щодо своїх обов’язків.

Етапи передачі франшизи  1) знайомство майбутніх франчайзера і франчайзі; 2) підписання договору «Про наміри» і «Про конфіденційність»; 3) аудит діючої мережі (бізнесу) франчайзі; 4) підписання договору комерційної концесії; 5) передача “франчайзингового пакета” та навчання; 6) початок роботи франчайзингової аптеки; 7) плановий аудит діяльності франчайзі (через 3 і 6 місяців).

Кому вигідна франшиза в аптечному бізнесі1) власнику аналогічного небрендового або невеликого мережевого бізнесу; 2) підприємцю з невеликим досвідом в аптечному бізнесі; 3) досвідченому успішному підприємцю, який хоче інвестувати в інший (аптечний) бізнес; 4) “активному” власникові приміщення (це вигідніше, ніж просто оренда).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
Купити франшизу «АПТЕКА „D.S.”» – вигідно!
Опис франчайзингового пакету та етапи передачі франшизи


Всі проекти

Всі проекти
Останні новини компанії

Інші поточні проекти