Каталог

Договір публічної оферти

За цим Договором одна сторона Продавець з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього договору публічної оферти - Покупець, з іншого боку, далі спільно іменовані - Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі - Договір), адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу товарів, фотографії яких або інформація про які розміщені у відповідному розділі Веб-сайту https://apteka-ds.com.ua/.

Покупці при придбанні товарів, зображення яких чи інформація про які розміщені на відповідних сторінках https://apteka-ds.com.ua/, приймають умови цього Договору про нижченаведене.

Загальні положення

 • 1.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://apteka-ds.com.ua/ у відповідному розділі кнопки "Купити" означає, що покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним міжнародним та Українським законодавством, взяв до виконання умови договору публічної оферти, які вказані нижче.
 • 1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати і доставки товару продавцем, відповідальності за недобросовісне замовлення і за невиконання умов цього Договору.
 • 1.3. Цей Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку "Купити", яким покупець дає згоду здійснити покупку наявного у продавця товару і діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.
 • 1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, які встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.

Терміни та визначення «Договір публічної оферти» - Публічний договір, зразок якого розміщено на Веб-сайті https://apteka-ds.com.ua/, що містить пропозицію Продавця про придбання товару, зображення якого чи інформація про який розміщена на Веб-сайті https://apteka-ds.com.ua/, спрямоване невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.

«Акцепт» - прийняття Покупцем пропозиції Продавця про придбання товару, зображення якого чи інформація про який розміщена на Веб-сайті https://apteka-ds.com.ua/, шляхом додавання його в віртуальний кошик і відправки замовлення.

«Товар» - предмет торгівлі (фармацевтичні товари, супутні товари, будь-які інші предмети торгівлі), про придбання якого на Веб-сайті HYPERLINK "https://apteka-ds.com.ua/"https://apteka-ds.com.ua/ розміщено пропозицію Продавця.

«Покупець» - будь-яка фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та Українським законодавством, які відвідали Веб-сайт https://apteka-ds.com.ua/ і мають намір придбати той чи інший Товар.

«Продавець» - ТОВ Маркет Універсал ЛТД - керуюча компанія Мережі аптек D.S.

«Замовлення» - належним чином оформлена і розміщена на Веб-сайті https://apteka-ds.com.ua/ заявка Покупця на покупку товарів, що адресується Продавцю.

Предмет договору

 • 2.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://apteka-ds.com.ua/, а Покупець зобов'язується на умовах і в порядку, визначених цим Договором, купити Товар і сплатити за нього гроші.
 • 2.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий у заставу, не є предметом суперечки, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.
 • 2.3. Продавець і Покупець підтверджують, що діючий договір не є фіктивною або удаваною угодою або угодою, вчиненою під впливом тиску або обману.
 • 2.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та /або реалізацію товару без будь-яких обмежень, згідно з вимогами чинного законодавства України.

Права та обов'язки продавця

 • 3.1. Продавець зобов'язаний: виконувати умови цього Договору; виконувати замовлення Покупця у разі надходження оплати від покупця; передати покупцеві Товар згідно з умовами цього Договору; перевірити якісні та кількісні характеристики товару під час його упаковки.
 • 3.2. Продавець має право: в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

Права та обов'язки покупця

 • 4.1. Покупець зобов'язаний: своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору; ознайомитися з інформацією про товар, розміщеною на Веб-сайті https://apteka-ds.com.ua/; при отриманні товару у особи, яка здійснила його доставку, переконатися в цілісності і комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У разі пошкодження або неповної комплектації товару - зафіксувати їх в акті при отриманні товару, який разом з покупцем має підписати особа, яка здійснила його доставку покупцеві.
 • 4.2. Покупець має право: оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://apteka-ds.com.ua/; вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

 • 5.1. Покупець самостійно оформляє замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://apteka-ds.com.ua/ шляхом додавання товарів у віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки "купити", або зробивши замовлення по електронній пошті, або за номером телефону, зазначеному в розділі контактів Веб-сайту https://apteka-ds.com.ua/.

Ціна договору і порядок оплати

 • 6.1. Ціна кожного окремого товару визначається Продавцем і вказується на відповідній сторінці Веб-сайту https://apteka-ds.com.ua/. Ціна договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних товарів поміщених у віртуальний кошик і ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки відповідно до умов розділу 8 цього Договору.
 • 6.2. Вартість замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури товару.

Умови доставки товару

 • 7.1. Покупець отримує Товар за допомогою доставки, або отримує його особисто.
 • 7.2. При доставці товарів, що виконується іншими Службами доставки (далі компаніями-перевізниками) покупець в повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими компаніями-перевізниками.
 • 7.3. Факт отримання товару та відсутність претензій до якості товару, що доставляється компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним підписом у товарно-транспортній накладній, декларації компанії-перевізника, або у видатковій накладній при отриманні товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження товару компанії-перевізнику в кількості, зазначеній і оплаченій Покупцем, в комплектності згідно специфікації цього товару і в належному (робочому) стані і якості.
 • 7.4. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаною Покупцем в заявці або відмови Покупця від отримання товару з необґрунтованих причин, при доставці Кур'єром компанії-перевізника, Товар повертається в центр відвантаження. Оплата за послуги компанії-перевізника віднімається із суми, перерахованої Покупцем за Товар. Всі питання, що виникли в процесі оплати та отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактними даними в розділі Контакти.

Умови повернення товару

 • 8.1. Відповідно до ст.9 Закону України «Про захист прав споживачів», покупець має право на обмін товару неналежної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня покупки, якщо більш тривалий термін не оголошений продавцем, якщо Покупцем буде доведено факт неналежної якості товару.

Відповідальність сторін і вирішення суперечок

 • 9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством.
 • 9.2. У разі виникнення суперечок, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком суперечок про стягнення заборгованості з Покупця, сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії - 7 (сім) календарних днів з дати її отримання. У суперечках у зв'язку зі стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не потрібно. В будь-якому випадку, дотримання претензійного порядку не є обов’язковим.
 • 9.3. Всі суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають із цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі ті, що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору.

Форс-мажорні обставини

 • 10.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно знаходяться поза контролем такої сторони, що настали після укладення цього Договору, що носять непередбачуваний і невідворотний характер. До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.
 • 10.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 10 (десяти) календарних днів надати іншій стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим органом.
 • 10.3. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перераховані обставини.
 • 10.4. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна зі сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону. Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього договору внаслідок форс-мажорних обставин сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

Інші умови договору

 • 11.1. Власним акцептуванням договору або реєстрацією на Веб-сайті https://apteka-ds.com.ua/ Покупець добровільно дає згоду на збір і обробку своїх персональних даних з метою: для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, розсилки телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних і спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші, будь-якої іншої інформації про Продавця та діяльність Веб-сайту HYPERLINK "https://apteka-ds.com.ua/" https://apteka-ds.com.ua/. Для цілей, передбачених цим пунктом, покупцеві мають право направлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail чи іншу адресу, в т.ч. електронну покупця.
 • 11.2. Покупець дає право здійснювати обробку персональних даних Покупця (відповідно до сформульованої в цьому Договорі публічної оферти мети її обробки), що включає: будь-які дії або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем. Продавець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).
 • 11.3. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації.