Додаток:
Довідка:
0 800 30 20 60
Apteka D.S. Контактні дані:
Адреса офісу: вул. Сахарова, 35 79026 Львів, Україна
Центр підтримки клієнтів: 0 800 30 20 60, Факс: |-, E-mail: office@market-universal.com.ua

Альфахолін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл 4 мл 5 ампул Інструкція

Загальна характеристика
Виробник ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».
Умови відпуску За рецептом.
Лікарська форма Розчин для ін’єкцій. Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина.
Упаковка По 4 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці. По 4 мл в ампуле; по 5 ампул в контурной ячейковой упаковке; по 1 контурной ячейковой упаковке в пачке. Категория отпуска. По рецепту. Производитель. ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница». Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности. Украина, 02093, г. Киев, ул. Бориспольская, 13.
Фармацевтична група Засоби, що впливають на нервову систему. Парасимпатоміметики. Холіну альфосцерат. Код АТХ N07A X02.
Код АТХ - НЕМАЄ
Застосування
При гострих станах Альфахолін® вводити внутрішньом’язово або внутрішньовенно (повільно) по 1 г (1 ампула) на добу протягом від 15 до 20 днів. Потім, після стабілізації стану хворого, переходити на лікарську форму препарату у капсулах.
Показання
Гострий період тяжкої черепно-мозкової травми з переважно стовбуровим рівнем ушкодження (порушення свідомості, коматозний стан, вогнищева півкульна симптоматика, симптоми ушкодження стовбура мозку). Дегенеративно-інволюційні мозкові психоорганічні синдроми або вторинні наслідки цереброваскулярної недостатності, тобто первинні та вторинні порушення розумової діяльності у людей літнього віку, які характеризуються порушенням пам’яті, сплутаністю свідомості, дезорієнтацією, зниженням мотивації та ініціативності, зниженням здатності до концентрації; зміни в емоційній сфері та сфері поведінки: емоційна нестабільність, дратівливість, байдужість до навколишнього середовища; псевдомеланхолія у людей літнього віку.
Передозування
При передозуванні Альфахоліну®, яке може проявлятися нудотою, неспокоєм, збудженням, безсонням, слід зменшити дозу лікарського засобу. Терапія симптоматична.
Застосування в період вагітності
Лікарський засіб протипоказаний для застосування у період вагітності або в період годування груддю.
Діти
Досвід застосування Альфахоліну® дітям відсутній. Опыт применения Альфахолина детям отсутствует. Передозировка. При передозировке Альфахолина, которая может проявляться тошнотой, беспокойством, возбуждением, бессонницей, следует уменьшить дозу лекарственного средства. Терапия симптоматическая. Побочные реакции. Как правило, лекарственное средство хорошо переносится даже при длительном применении. Возможны реакции в месте введения. В течение первых дней или недель лечения могут возникать такие проявления побочных реакций: тревога, ажитация, бессонница. Эти симптомы являются временными и не требуют прекращения лечения, но может потребоваться временное снижение дозы. Возможно возникновение тошноты (которая главным образом является следствием вторичной допаминергической активации), снижение артериального давления, головная боль, очень редко возможны боль в животе и кратковременная спутанность сознания. В таком случае необходимо уменьшить дозу лекарственного средства. Возможны реакции гиперчувствительности, включая сыпь, зуд, крапивницу, ангионевротический отек, покраснение кожи. Сообщения о подозреваемых побочных реакциях. Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства является важной процедурой. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения «польза/риск» для соответствующего лекарственного средства. Медицинским работникам необходимо сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщений. Срок годности. 1,5 года. Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте. Несовместимость. Не следует применять в одной емкости с другими лекарственными средствами.
Умови збегігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці. Несумісність. Не слід застосовувати в одній ємності з іншими лікарськими засобами.
Особливості застосування
Діюча речовина
діюча речовина: choline alfoscerate; 1 ампула по 4 мл розчину містить холіну альфосцерату 1000 мг; допоміжні речовини: вода для ін’єкцій.
Склад
Інші лікарські форми
Клінічно значуща взаємодія лікарського засобу з іншими лікарськими засобами не встановлена.
Заявник
Клінічні характеристики
Протипоказання
Гіперчутливість до лікарського засобу або до його компонентів. Психотичний синдром, при тяжкому психомоторному збудженні. Період вагітності або годування груддю.
Побічна дія
Як правило, лікарський засіб добре переноситься навіть при тривалому застосуванні. Можливі реакції у місці введення. Протягом перших днів або тижнів лікування можуть виникати такі прояви побічних реакцій: тривога, ажитація, безсоння. Ці симптоми є тимчасовими і не потребують припинення лікування, але може знадобитися тимчасове зниження дози. Можливе виникнення нудоти (яка головним чином є наслідком вторинної допамінергічної активації), зниження артеріального тиску, головний біль, дуже рідко можливі абдомінальний біль та короткотривала сплутаність свідомості. У такому випадку необхідно зменшити дозу лікарського засобу. Можливі реакції гіперчутливості, включаючи висип, свербіж, кропив’янку, ангіоневротичний набряк, почервоніння шкіри. Повідомлення про підозрювані побічні реакції. Повідомлення про підозрювані побічні реакції після реєстрації лікарського засобу є важливою процедурою. Це дозволяє продовжувати моніторинг співвідношення «користь/ризик» для відповідного лікарського засобу. Медичним працівникам необхідно повідомляти про будь-які підозрювані побічні реакції через національну систему повідомлень. Термін придатності. 1,5 року.
Водіння авто
Лікарський засіб не впливає на керування автотранспортом та роботу з іншими механізмами.
Адреса
Україна, 02093, м. Київ, вул. Бориспiльська, 13. ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению лекарственного средства Альфахолин (Alphacholine) Состав: действующее вещество: choline alfoscerate; 1 ампула по 4 мл раствора содержит холина альфосцерата 1000 мг; вспомогательные вещества: вода для инъекций. Лекарственная форма. Раствор для инъекций. Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость. Фармакотерапевтическая группа. Средства, влияющие на нервную систему. Парасимпатомиметики. Холина альфосцерат. Код АТХ N07A X02. Фармакологические свойства. Фармакодинамика. Альфахолин является средством, которое относится к группе центральных холиномиметиков с преобладающим влиянием на центральную нервную систему (ЦНС). Холина альфосцерат как носитель холина и предыдущий агент фосфатидилхолина имеет потенциальную способность предотвращать и корректировать биохимические повреждения, которые имеют особое значение среди патогенных факторов психоорганического инволюционного синдрома, то есть может влиять на пониженный холинергический тонус и измененный фосфолипидный состав оболочек нервных клеток. В состав лекарственного средства входит 40,5 % метаболически защищенного холина. Метаболическую защиту обеспечивает высвобождение холина в головном мозге. Альфахолин положительно влияет на функции памяти и познавательные способности, а также на показатели эмоционального состояния и поведения, ухудшение которых было вызвано развитием инволюционной патологии мозга. Механизм действия основан на том, что при попадании в организм холина альфосцерат расщепляется под действием ферментов на холин и глицерофосфат: холин принимает участие в биосинтезе ацетилхолина – одного из основных медиаторов нервного возбуждения; глицерофосфат является предшественником фосфолипидов (фосфатидилхолина) нейронной мембраны. Таким образом, Альфахолин улучшает передачу нервных импульсов в холинергических нейронах; положительно влияет на пластичность нейрональных мембран и функцию рецепторов. Альфахолин улучшает церебральный кровоток, усиливает метаболические процессы в головном мозге, активирует структуры ретикулярной формации головного мозга и восстанавливает сознание при травматическом повреждении головного мозга. Фармакокинетика. В среднем абсорбируется около 88 % введенной дозы Альфахолина. Лекарственное средство накапливается преимущественно в мозге (45 % от концентрации лекарственного средства в крови), легких и печени. Выведение лекарственного средства происходит главным образом через легкие в виде двуокиси углерода (СО2). Лишь 15 % лекарственного средства выводится с мочой и желчью. Клинические характеристики. Показания. Острый период тяжелой черепно-мозговой травмы с преимущественно стволовым уровнем повреждения (нарушение сознания, коматозное состояние, очаговая полушарная симптоматика, симптомы повреждения ствола мозга). Дегенеративно-инволюционные мозговые психоорганические синдромы или вторичные последствия цереброваскулярной недостаточности, то есть первичные и вторичные нарушения умственной деятельности у пожилых людей, которые характеризуются нарушением памяти, спутанностью сознания, дезориентацией, снижением мотивации и инициативности, снижением способности к концентрации; изменения в эмоциональной сфере и сфере поведения: эмоциональная нестабильность, раздражительность, равнодушие к окружающей среде; псевдомеланхолия у людей пожилого возраста. Противопоказания. Повышенная чувствительность к лекарственному средству или к его компонентам. Психотический синдром, при тяжелом психомоторном возбуждении. Период беременности и кормления грудью. Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Клинически значимое взаимодействие лекарственного средства с другими лекарственными средствами не установлено. Применение в период беременности или кормления грудью. Лекарственное средство противопоказано для применения в период беременности или в период кормления грудью. Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Лекарственное средство не влияет на управление автотранспортом и работу с другими механизмами. Способ применения и дозы. При острых состояниях Альфахолин вводить внутримышечно или внутривенно (медленно) по 1 г (1 ампула) в сутки в течение от 15 до 20 дней. Затем, после стабилизации состояния больного, переходить на лекарственную форму препарата в капсулах.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка. Альфахолін® є засобом, який належить до групи центральних холіноміметиків з переважаючим впливом на центральну нервову систему (ЦНС). Холіну альфосцерат як носій холіну і попередній агент фосфатидилхоліну має потенційну спроможність запобігати і коригувати біохімічні ушкодження, які мають особливе значення серед патогенних факторів психоорганічного інволюційного синдрому, тобто може впливати на знижений холінергічний тонус і змінений фосфоліпідний склад оболонок нервових клітин. До складу лікарського засобу входить 40,5 % метаболічно захищеного холіну. Метаболічний захист забезпечує вивільнення холіну в головному мозку. Альфахолін® позитивно впливає на функції пам’яті та пізнавальні здібності, а також на показники емоційного стану і поведінки, погіршення яких було спричинено розвитком інволюційної патології мозку. Механізм дії ґрунтується на тому, що при потраплянні в організм холіну альфосцерат розщеплюється під дією ферментів на холін і гліцерофосфат: холін бере учать у біосинтезі ацетилхоліну – одного з основних медіаторів нервового збудження; гліцерофосфат є попередником фосфоліпідів (фосфатидилхоліну) нейронної мембрани. Таким чином, Альфахолін® покращує передачу нервових імпульсів у холінергічних нейронах; позитивно впливає на пластичність нейрональних мембран і функцію рецепторів. Альфахолін® покращує церебральний кровотік, посилює метаболічні процеси в головному мозку, активує структури ретикулярної формації головного мозку і відновлює свідомість при травматичному ушкодженні головного мозку. Фармакокінетика. В середньому абсорбується майже 88 % введеної дози Альфахоліну®. Лікарський засіб накопичується переважно в мозку (45 % від концентрації лікарського засобу в крові), легенях та печінці. Елімінація лікарського засобу відбувається головним чином через легені у вигляді двоокису вуглецю (СО2). Лише 15 % лікарського засобу виводиться з сечею та жовчю.
Фармакологічні характеристики

Властивості номенклатури

Торгівельна назва
Альфахолін
Форма випуску
розчин для ін'єкцій
Виробник
Дарниця ФФ
Країна власник ліцензії
Україна
Умови відпуску
Потрібен рецепт
Діючі речовини
- -
- -
Альфахолін розчин оральний 600 мг/7 мл  7 мл 10 флаконів
Дарниця ФФ
0
Є в наявності
від285.25грн
Форма входу