Apteka D.S. Контактні дані:
Адреса офісу: вул. Сахарова, 35 79026 Львів, Україна
Центр підтримки клієнтів: 0 800 30 20 60, Факс: |-, E-mail: office@market-universal.com.ua
Доставка в:

Натрію хлориду розчин для інфузій 0,9 % 400 мл 1 флакон Інструкція

Загальна характеристика
Виробник Приватне акціонерне товариство «Інфузія».
Умови відпуску За рецептом.
Лікарська форма Розчин для інфузій. Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина, теоретична осмолярність 308 мосмоль/л.
Упаковка По 100, 200, 250, 400, 500 мл у пляшках. По 100, 200, 250, 400, 500 мл в бутылках. Категория отпуска. По рецепту. Производитель. Частное акционерное общество «Инфузия». Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности. Украина, 21034, г. Винница, ул. Волошкова, д. 55 или Украина, 23219 Винницкая обл., Винницкий р-н, с. Виницкие Хутора, ул. Немировское шосе, д. 84А Заявитель. Частное акционерное общество «Инфузия». Местонахождение заявителя и/или представителя заявителя. Украина, 04073, г. Киев, Московский проспект, д. 21-А.
Фармацевтична група Кровозамінники і перфузійні розчини. Розчини електролітів. Код АТХ В05Х А03.
Код АТХ - НЕМАЄ
Застосування
Призначати внутрішньовенно, ректально та зовнішньо. Вводити внутрішньовенно краплинно до 3 л і більше розчину на добу зі швидкістю 4-10 мл/кг/годину, залежно від клінічної ситуації та рівня втрати рідини; застосовувати перорально; призначати у клізмах по 75-100 мл; застосовувати для промивання ран, слизових оболонок.
Показання
Для поповнення нестачі рідини в організмі та у комплексі заходів інтенсивної терапії; як розчинник інших сумісних лікарських засобів. Можна застосовувати місцево для промивання ран, слизової оболонки носа, а також катетерів і систем для трансфузії.
Передозування
Може призвести до хлоридного ацидозу, збільшення виведення калію з організму, гіпергідратації та гіперволемії, внаслідок чого може розвинутися серцева недостатність. При появі симптомів зазначених станів введення препарату слід припинити, оцінити стан хворого та надати адекватну допомогу.
Застосування в період вагітності
Препарат можна застосовувати за показаннями.
Діти
Дітям при шоковій дегідратації (без визначення лабораторних показників) вводити 20-30 мл/кг. У подальшому режим дозування коригувати залежно від лабораторних показників. Загальна добова доза залежить від водно-електролітного балансу. Детям при шоковой дегидратации (без определения лабораторных показателей) вводить 20-30 мл/кг. В дальнейшем режим дозирования корректировать в зависимости от лабораторных показателей. Общая суточная доза зависит от водно-электролитного баланса. Передозировка. Может привести к хлоридному ацидозу, увеличению выведения калия из организма, гипергидратации и гиперволемии, вследствие чего может развиться сердечная недостаточность. При появлении симптомов указанных состояний введение препарата следует прекратить, оценить состояние пациента и оказать адекватную помощь. Побочные реакции. Не наблюдаются при правильном применении лекарственного средства. При проведении массивных инфузий возможно развитие хлоридного ацидоза. Срок годности. 3 года. Условия хранения. Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте. Несовместимость. Не установлена.
Умови збегігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Несумісність. Не встановлена.
Особливості застосування
При тривалому введенні, особливо у великих об’ємах, слід контролювати рівень електролітів у плазмі та сечі, а також діурез. Обережно вводити паціентам із порушенням видільної функції нирок, з декомпенсованими вадами серця, при набряково-асцитичному синдромі у хворих на цироз печінки. Одночасне призначення з кортикостероїдами чи кортикотропіном потребує постійного контролю рівня електролітів крові. При шокових станах і втратах крові одночасно із застосуванням Натрію хлориду розчину 0,9 % можна здійснювати гемотрансфузію, переливання плазми і плазмозамінників.
Діюча речовина
діюча речовина: натрію хлорид; 100 мл розчину містять натрію хлориду 0,9 г; допоміжна речовина: вода для ін’єкцій.
Склад
Інші лікарські форми
Препарат сумісний з більшістю лікарських засобів, тому його можна застосовувати для розчинення різних лікарських засобів – за винятком тих препаратів, які не сумісні з натрію хлоридом як розчинником.
Заявник
Приватне акціонерне товариство «Інфузія». Місцезнаходження заявника. Україна, 04073, м. Київ, Московський проспект, б. 21-А. ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению лекарственного средства НатрИЯ хлоридА рАСТВОР 0,9% (Natrii chloridi Solutio 0,9%) Состав: действующее вещество: натрия хлорид; 100 мл раствора содержат натрия хлорида 0,9 г; вспомогательное вещество: вода для инъекций. Лекарственная форма. Раствор для инфузий. Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость; теоретическая осмолярность 308 мосмоль/л, рН 5,0-7,0. Фармакотерапевтическая группа. Кровезаменители и перфузионные растворы. Растворы электролитов. Код АТХ В05Х А03. Фармакологические свойства. Фармакодинамика. Натрия хлорида раствор 0,9 % нормализует водно-солевой баланс и ликвидирует дефицит жидкости в организме человека, который развивается при дегидратации или через аккумуляцию внеклеточной жидкости в очагах обширных ожогов и травм, при операциях на органах брюшной полости, перитоните. Натрия хлорида раствор 0,9 % улучшает перфузию тканей, повышает эффективность гемотрансфузионных мероприятий при больших кровопотерях и тяжелых формах шока. Оказывает также дезинтоксикационный эффект в результате кратковременного повышения объема жидкости, снижения концентрации токсических продуктов в крови, активации диуреза. Фармакокинетика. Быстро выводится из сосудистой системы. Препарат находится в сосудистом русле короткое время, после чего переходит в интерстициальный и внутриклеточный сектор. Через 1 час в сосудах остается лишь приблизительно половина введенного раствора. Очень быстро соли и жидкость начинают выводиться почками, повышая диурез. Клинические характеристики. Показания. Для восполнения недостатка жидкости в организме и в комплексе мер интенсивной терапии; как растворитель других совместимых лекарственных средств. Можно применять местно для промывания ран, слизистой оболочки носа, а также катетеров и систем для трансфузии. Противопоказания. Гипергидратация, гиперхлоремия, гипернатриемия, хлоридный ацидоз, состояния, связанные с опасностью развития отека легких. Препарат не применять для промывания глаз при офтальмологических операциях. Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Препарат совместим с большинством лекарственных средств, поэтому его можно применять для растворения различных лекарственных средств за исключением тех препаратов, которые не совместимы с натрием хлоридом как растворителем. Особенности применения. При длительном введении, особенно в больших объемах, следует контролировать уровень электролитов в плазме и моче, а также диурез. Осторожно вводить пациентам с нарушением выделительной функции почек, с декомпенсированными пороками сердца, при отечно-асцитическом синдроме у пациентов с циррозом печени. Одновременное назначение с кортикостероидами или кортикотропином требует постоянного контроля уровня электролитов крови. При шоковых состояниях и потерях крови одновременно с применением Натрию хлорида раствора 0,9 % можно осуществлять гемотрансфузию, переливание плазмы и плазмозаменителей. Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат можно применять по показаниям. Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет. Способ применения и дозы. Назначать внутривенно, ректально и наружно. Вводить внутривенно капельно до 3 л и больше раствора в сутки со скоростью 4-10 мл/кг/час, в зависимости от клинической ситуации и уровня потери жидкости; применять перорально; назначать в клизмах по 75-100 мл; применять для промывания ран, слизистых оболочек.
Клінічні характеристики
Протипоказання
Гіпергідратація, гіперхлоремія, гіпернатріємія, хлоридний ацидоз, стани, пов’язані з небезпекою розвитку набряку легенів. Препарат не застосовувати для промивання очей при офтальмологічних операціях.
Побічна дія
Не спостерігаються при правильному застосуванні лікарського засобу. При проведенні масивних інфузій можливий розвиток хлоридного ацидозу. Термін придатності. 3 роки.
Водіння авто
Не впливає.
Адреса
Україна, 21034, м. Вінниця, вул. Волошкова, б. 55 або Україна, 23219, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Вінницькі Хутори, вул. Немирівське шосе, буд. 84А.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка. Натрію хлориду розчин 0,9 % нормалізує водно-сольовий баланс і ліквідує дефіцит рідини в організмі людини, який розвивається при дегідратації або через акумуляцію позаклітинної рідини у вогнищах великих опіків і травм, при операціях на органах черевної порожнини, перитоніті. Натрію хлориду розчин 0,9 % поліпшує перфузію тканин, підвищує ефективність гемотрансфузійних заходів при масивних крововтратах і тяжких формах шоку. Проявляє також дезінтоксикаційний ефект внаслідок короткочасного підвищення об’єму рідини, зниження концентрації токсичних продуктів у крові, активації діурезу. Фармакокінетика. Швидко виводиться із судинної системи. Препарат перебуває у судинному руслі короткий час, після чого переходить до інтерстиціального та внутрішньоклітинного сектора. Через 1 год в судинах залишається лише приблизно половина введеного розчину. Дуже швидко солі та рідина починають виводитися нирками, підвищуючи діурез.
Фармакологічні характеристики
Натрію хлорид розчин для ін'єкцій 9 мг/мл 5 мл 10 ампул
Натрію хлорид розчин для інфузій 0,9 % 200 мл 1 флакон
Галичфарм
Є в наявності
від27.45грн
Натрію хлорид розчин для ін'єкцій 9 мг/мл 10 мл 10 ампул
Натрію хлорид розчин для ін'єкцій 9 мг/мл 5 мл 10 ампул
Натрію тіосульфат Дарниця розчин для ін'єкцій 30 % 5 мл 10 ампул
Натрію хлорид Дарниця розчин для ін'єкцій 0,9 % 5 мл 10 ампул
Натрію хлорид Дарниця розчин для ін'єкцій 0,9 % 10 мл 10 ампул
Натрію хлорид Дарниця розчин для ін'єкцій 0,9 % 5 мл 10 ампул
Натрію хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл 100 мл 1 флакон
Діако Біофармачеутічі С.Р.Л.
Є в наявності
від16.95грн
Натрію хлориду розчин для інфузій 0,9 % 200 мл 1 флакон
Натрію хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл 100 мл 1 флакон
Натрію хлорид розчин для інфузій 9 мг/мл 400 мл 1 флакон
Новофарм-Біосинтез
Є в наявності
від20.70грн
Форма входу