Додаток:
Довідка:
0 800 30 20 60
Apteka D.S. Контактні дані:
Адреса офісу: вул. Сахарова, 35 79026 Львів, Україна
Центр підтримки клієнтів: 0 800 30 20 60, Факс: |-, E-mail: office@market-universal.com.ua

Неогемодез розчин для інфузій 200 мл 1 флакон Інструкція

Загальна характеристика
Виробник Приватне акціонерне товариство «Інфузія».
Умови відпуску За рецептом.
Лікарська форма Розчин для інфузій. Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина від блідо-жовтого до жовтого кольору; теоретична осмолярність – 212 мосмоль/л; рН 5,0-7,0.
Упаковка По 200 або 400 мл у пляшках. По 200 или 400 мл в бутылках. Категория отпуска. По рецепту. Производитель. Частное акционерное общество «Инфузия». Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности. Украина, 21034, г. Винница, ул. Волошкова, д. 55 или Украина, 23219, Винницкая обл., Винницкий р-н, с. Винницкие Хутора, ул. Немировское шоссе, д. 84А. Заявитель. Частное акционерное общество «Инфузия». Местонахождение заявителя. Украина, 04073, г. Киев, Московский проспект, д. 21-А.
Фармацевтична група Електроліти у комбінації з іншими препаратами. Код АТХ B05B B04.
Код АТХ - НЕМАЄ
Застосування
Препарат вводити внутрішньовенно, краплинно, зі швидкістю 20-40 крапель за 1 хвилину. Перед введенням розчин підігрівати до 35-37 0С. Для дорослих разова доза становить 400 мл; для дітей віком 6-9 років – до 100 мл; для дітей віком 10-15 років – до 150 мл. Повторні інфузії Неогемодезу здійснювати за показаннями, але не раніше ніж через 10-12 годин після його попереднього введення. Курс лікування – не більше 5 діб. Введення препарату, особливо при важких станах хворих, необхідно здійснювати під контролем лікаря.
Показання
Дезінтоксикація організму при інфекційних захворюваннях, що супроводжуються токсикозами; опіковій хворобі у фазі інтоксикації (2-5-й день); гострій променевій хворобі у фазі інтоксикації; перитоніті та непрохідності кишечнику (у перед- та післяопераційний період); набряках, спричинених хронічним захворюванням нирок; тиреотоксикозі; сепсисі; захворюваннях печінки у фазі печінкової недостатності.
Передозування
Симптоми: гіпергідратація, артеріальна гіпотензія. Лікування: припинення введення препарату, при необхідності – введення серцевих засобів, кальцію хлориду, реополіглюкіну.
Застосування в період вагітності
У період вагітності препарат не застосовувати. Невідомо, чи проникає препарат у грудне молоко, тому не слід його застосовувати у період годування груддю.
Діти
Препарат застосовувати дітям віком від 6 років. Досвід застосування препарату дітям віком до 6 років відсутній. Препарат применять детям с 6 лет. Опыт применения препарата детям до 6 лет отсутствует. Передозировка. Симптомы: гипергидратация, артериальная гипотензия. Лечение: прекращение введения препарата, а при необходимости – введение сердечных средств, кальция хлорида, реополиглюкина. Побочные реакции. Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, анафилактический шок, ангионевротический отек. Со стороны кожи и подкожной клетчатки: бледность кожи, кожные высыпания, крапивница, гиперемия, макулопапулезные и петехиальные высыпания, ощущение зуда. Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, боль в области сердца, артериальная гипотензия. Со стороны дыхательной системы: одышка, бронхоспазм. Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение. Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота. Со стороны организма в целом: общая слабость, потливость, повышение температуры тела, озноб, изменения в месте введения. Срок годности. 3 года. Условия хранения. Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте. Несовместимость. Не смешивать с другими лекарственными средствами.
Умови збегігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Несумісність. Не змішувати з іншими лікарськими засобами.
Особливості застосування
Хворим із порушеною видільною функцією нирок препарат вводити з обережністю. Лікування при тяжких інтоксикаціях необхідно проводити під наглядом лікаря. При швидкій інфузії може спостерігатися артеріальна гіпотензія, тахікардія, утруднення дихання, що потребує припинення введення препарату і призначення кальцію хлориду (внутрішньовенно), ефедрину, засобів, що діють на серцево-судинну систему, поліглюкіну.
Діюча речовина
діючі речовини: повідон, натрію хлорид, калію хлорид, кальцію хлорид дигідрат, магнію хлорид гексагідрат, натрію гідрокарбонат; 100 мл розчину містять повідону – 6 г; натрію хлориду – 0,55 г; калію хлориду – 0,042 г; кальцію хлориду дигідрату – 0,0336 г; магнію хлориду гексагідрату – 0,0005 г; натрію гідрокарбонату – 0,023 г; іонний склад на 1 мл препарату: Na+ – 2,22 мг, К+ – 0,22 мг, Са++ – 0,0913 мг, Mg++ – 0,0006 мг, Cl? – 3,7 мг; допоміжна речовина: вода для ін’єкцій.
Склад
Інші лікарські форми
Не встановлена. У розчин Неогемодезу не слід додавати будь-які лікарські засоби.
Заявник
Приватне акціонерне товариство «Інфузія». Місцезнаходження заявника. Україна, 04073, м. Київ, Московський проспект, б. 21-А. ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению лекарственного средства НЕОГЕМОДЕЗ (Neohaemodes) Состав: действующие вещества: повидон, натрия хлорид, калия хлорид, кальция хлорид дигидрат, магния хлорид гексагидрат, натрия гидрокарбонат; 100 мл раствора содержат повидона – 6 г; натрия хлорида – 0,55 г; калия хлорида – 0,042 г; кальция хлорида дигидрата – 0,0336 г; магния хлорида гексагидрата – 0,0005 г; натрия гидрокарбоната – 0,023 г; ионный состав на 1 мл препарата: Na+ – 2,22 мг, К+ – 0,22 мг, Са++ – 0,0913 мг, Mg++ – 0,0006 мг, Cl? –3,7 мг; вспомогательное вещество: вода для инъекций. Лекарственная форма. Раствор для инфузий. Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость от бледно-желтого до желтого цвета; теоретическая осмолярность – 212 мосмоль/л; рН 5,0-7,0. Фармакотерапевтическая группа. Электролиты в комбинации с другими препаратами. Код АТХ B05B B04. Фармакологические свойства. Фармакодинамика. Неогемодез принадлежит к кровезаменителям, повышает суспензионные свойства крови, уменьшает ее вязкость. Как дезинтоксикационное средство связывает токсические продукты, которые находятся в кровеносном русле, и выводит их через почки из организма. Фармакокинетика. При внутривенном введении действие препарата проявляется по мере его поступления в кровь. Эффект сохраняется в течение 3-12 часов, что зависит от функционального состояния почек и скорости кровообращения. Из организма выводится почками. Клинические характеристики. Показания. Дезинтоксикация организма при инфекционных заболеваниях, которые сопровождаются токсикозами; ожоговой болезни в фазе интоксикации (2-5-й день); острой лучевой болезни в фазе интоксикации; перитоните и непроходимости кишечника (в пред- и послеоперационный период); отеках, вызванных хроническим заболеванием почек; тиреотоксикозе; сепсисе; заболеваниях печени в фазе печеночной недостаточности. Противопоказания. Повышенная чувствительность к препарату (особенно наличие в анамнезе реакций на повидон), выраженная сердечно-сосудистая и легочная недостаточность, геморрагический инсульт, бронхиальная астма, острый нефрит, острое поражение почек, тяжелые аллергические и иммунодепрессивные состояния. Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Не установлено. В раствор Неогемодеза не следует добавлять какие-либо лекарственные средства. Особенности применения. Больным с нарушенной выделительной функцией почек препарат вводить с осторожностью. Лечение при тяжелых интоксикациях необходимо проводить под наблюдением врача. При быстрой инфузии может наблюдаться артериальная гипотензия, тахикардия, затруднение дыхания, что требует прекращения введения препарата и назначение кальция хлорида (внутривенно), эфедрина, средств, действующих на сердечно-сосудистую систему, полиглюкина. Применение в период беременности или кормления грудью. В период беременности препарат не применять. Неизвестно, проникает ли препарат в грудное молоко, потому не следует его применять в период кормления грудью. Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Во время лечения следует воздерживаться от управления автотранспортом или работе с другими механизмами, так как препарат может вызвать такие нежелательные эффекты как головокружение, головная боль. Способ применения и дозы. Неогемодез вводить внутривенно, капельно, со скоростью 20-40 капель за 1 минуту. Перед введением раствор подогреть до 35-37 °С. Для взрослых разовая доза составляет 400 мл; для детей в возрасте 6-9 лет – до 100 мл; для детей в возрасте 10-15 лет – до 150 мл. Повторные инфузии Неогемодеза осуществлять по показаниям, но не ранее чем через 10-12 часов после его предыдущего введения. Курс лечения – не более 5 суток. Введение препарата, особенно при тяжелых состояниях больных, требует контроля врача.
Клінічні характеристики
Протипоказання
Підвищена чутливість до препарату (особливо наявність в анамнезі реакцій на повідон), виражена серцево-судинна і легенева недостатність, геморагічний інсульт, бронхіальна астма, гострий нефрит, гостре ураження нирок, тяжкі алергічні та імунодепресивні стани.
Побічна дія
З боку імунної системи: реакції гіперчутливості, анафілактичний шок, ангіоневротичний набряк. З боку шкіри та підшкірної клітковини: блідість шкіри, шкірні висипи, кропив’янка, гіперемія, макулопапульозні та петехіальні висипи, відчуття свербежу. З боку серцево-судинної системи: тахікардія, біль у ділянці серця, артеріальна гіпотензія. З боку дихальної системи: задишка, бронхоспазм. З боку нервової системи: головний біль, запаморочення. З боку травного тракту: нудота, блювання. З боку організму в цілому: загальна слабкість, пітливість, підвищення температури тіла, озноб, зміни у місці введення. Термін придатності. 3 роки.
Водіння авто
Під час лікування слід утримуватися від керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами, оскільки препарат може спричинити такі небажані ефекти як запаморочення, головний біль.
Адреса
Україна, 21034, м. Вінниця, вул. Волошкова, б. 55 або Україна, 23219, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Вінницькі Хутори, вул. Немирівське шосе, б. 84А.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка. Неогемодез належить до плазмозамінних розчинів, підвищує суспензійні властивості крові, зменшує її в’язкість. Як дезінтоксикаційний засіб зв’язує токсичні продукти, що знаходяться у кровоносному руслі, і виводить їх через нирки з організму. Фармакокінетика. При внутрішньовенному введенні дія препарату проявляється в міру його надходження у кров. Ефект зберігається протягом 3-12 годин, що залежить від функціонального стану нирок та швидкості кровообігу. З організму виводиться нирками.
Фармакологічні характеристики

Властивості номенклатури

Торгівельна назва
Неогемодез
Форма випуску
розчин для інфузій
Виробник
Інфузія
Країна власник ліцензії
Україна
Умови відпуску
Потрібен рецепт
Діючі речовини
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Форма входу