Додаток:
Довідка:
0 800 30 20 60
Apteka D.S. Контактні дані:
Адреса офісу: вул. Сахарова, 35 79026 Львів, Україна
Центр підтримки клієнтів: 0 800 30 20 60, Факс: |-, E-mail: office@market-universal.com.ua

Центролін розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл 4 мл 5 ампул Інструкція

Загальна характеристика
Виробник Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод». В В
Умови відпуску За рецептом. В В
Лікарська форма Розчин для ін’єкцій. Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина. В В
Упаковка По 4 мл розчину в ампулі. По 5 ампул у касеті. По 1 або 2 касети у пачці. В В По 4 мл раствора в ампуле. По 5 ампул в кассете. По 1 или 2 кассеты в пачке. В Категория отпуска. По рецепту. В Производитель. Публичное акционерное общество «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод». В Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности. Украина, 03134, г.В Киев, ул.В Мира, 17.
Фармацевтична група Засоби, що діють на нервову систему. Парасимпатоміметики. Холіну альфосцерат. Код АТХ N07A X02. В В
Код АТХ - НЕМАЄ
Застосування
При гострих станах вводять внутрішньом'язово або внутрішньовенно (повільно) по 1 г (4В мл) на добу протягом періоду від 15 до 20 днів. Після стабілізації стану хворого слід переходити на пероральну лікарську форму холіну альфосцерату. В В
Показання
Гострий період тяжкої черепно-мозкової травми з переважно стовбуровим рівнем ушкодження (порушення свідомості, коматозний стан, вогнищева півкульна симптоматика, симптоми ушкодження стовбура мозку). Дегенеративно-інволюційні мозкові психоорганічні синдроми або вторинні наслідки цереброваскулярної недостатності, тобто первинні та вторинні порушення розумової діяльності у людей літнього віку, які характеризуються порушенням пам’яті, сплутаністю свідомості, дезорієнтацією, зниженням мотивації та ініціативності, зниженням здатності до концентрації; зміни в емоційній сфері та сфері поведінки: емоційна нестабільність, дратівливість, байдужість до навколишнього середовища; псевдомеланхолія у людей літнього віку. В В
Передозування
При передозуванні холіну альфосцерату, яке може проявлятися нудотою, неспокоєм, збудженням, безсонням, слід зменшити дозу препарату. Терапія симптоматична. В В
Застосування в період вагітності
Препарат протипоказаний у період вагітності або годування груддю. В В
Діти
В зв’язку з відсутністю достатнього досвіду застосування препарату дітям не використовувати у педіатричній практиці. В В В связи с отсутствием достаточного опыта применения препарата детям не использовать в педиатрической практике. В Передозировка. При передозировке холина альфосцерата, которое может проявляться тошнотой, беспокойством, возбуждением, бессонницей, следует уменьшить дозу препарата. Терапия симптоматическая. В В В В Побочные реакции. Во время применения препарата возможны реакции в месте введения. В течение первых дней или недель лечения могут возникать следующие побочные реакции: тревога, ажитация, бессонница. Эти симптомы являются временными и не требуют прекращения лечения, но возможно временное снижение дозы. Возможно возникновение тошноты (которая главным образом является следствием вторичной допаминергической активации), снижение артериального давления, головная боль, очень редко возможны абдоминальная боль и кратковременная спутанность сознания. В таком случае необходимо уменьшить дозу препарата. Возможны реакции гиперчувствительности, включая сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек, покраснение кожи. В Срок годности. 2 года. В Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. В Несовместимость. Не следует применять в одной емкости с другими лекарственными средствами. В
Умови збегігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°С. Зберігати у недоступному для дітей місці. В В Несумісність. Не слід застосовувати в одній ємності з іншими лікарськими засобами. В В
Особливості застосування
Діюча речовина
діюча речовина: холіну альфосцерат; 4 мл розчину містить холіну альфосцерату 1000 мг; допоміжна речовина: вода для ін’єкцій. В В
Склад
Інші лікарські форми
Клінічно значуща взаємодія препарату з іншими лікарськими засобами не встановлена. В В
Заявник
Клінічні характеристики
Протипоказання
Відома гіперчутливість до препарату або до його компонентів. Психотичний синдром, тяжке психомоторне збудження. В В
Побічна дія
Під час застосування препарату можливі реакції у місці введення. Впродовж перших днів або тижнів лікування можуть виникати такі побічні реакції: тривога, ажитація, безсоння. Ці симптоми є тимчасовими і не потребують припинення лікування, але можливе тимчасове зниження дози. Можливе виникнення нудоти (яка головним чином є наслідком вторинної допамінергічної активації), зниження артеріального тиску, головний біль, дуже рідко можливі абдомінальний біль та короткотривала сплутаність свідомості. У такому випадку необхідно зменшити дозу препарату. Можливі реакції гіперчутливості, включаючи висип, свербіж, кропив’янку, ангіоневротичний набряк, почервоніння шкіри. В В Термін придатності. 2 роки. В В
Водіння авто
Препарат не впливає на здатність керувати транспортними засобами і працювати зі складними механізмами. В В
Адреса
Україна, 03134, м. Київ, вул. Миру, 17. В В ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению лекарственного средства В ЦЕНТРОЛИН (Centrolin) В Состав: действующее вещество: холина альфосцерат; 4 мл раствора содержит холина альфосцерата 1000 мг; вспомогательное вещество: вода для инъекций. В Лекарственная форма. Раствор для инъекций. Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость. В Фармакотерапевтическая группа. Средства, действующие на нервную систему. Парасимпатомиметики. Холина альфосцерат. Код АТХ N07A X02. В Фармакологические свойства. Фармакодинамика. Холина альфосцерат является средством, которое относится к группе центральных холиномиметиков с преобладающим влиянием на центральную нервную систему (ЦНС). Холина альфосцерат как носитель холина и предыдущий агент фосфатидилхолина потенциально может предотвращать и корректировать биохимические повреждения, которые имеют особое значение среди патогенных факторов психоорганического инволюционного синдрома, то есть может влиять на пониженный холинергический тонус и измененный фосфолипидный состав оболочек нервных клеток. В состав препарата входит 40,5% метаболически защищенного холина. Метаболическую защиту обеспечивает высвобождение холина в головном мозге. Механизм действия основан на том, что при попадании в организм холина альфосцерат расщепляется под действием ферментов на холин и глицерофосфат: холин принимает участие в биосинтезе ацетилхолина – одного из основных медиаторов нервного возбуждения; глицерофосфат является предшественником фосфолипидов (фосфатидилхолина) нейронной мембраны. Таким образом, холина альфосцерат улучшает передачу нервных импульсов в холинергических нейронах; положительно влияет на пластичность нейрональных мембран и функцию рецепторов. Холина альфосцерат улучшает церебральный кровоток, усиливает метаболические процессы в головном мозге, активирует структуры ретикулярной формации головного мозга и восстанавливает сознание при травматическом повреждении головного мозга. В В В В В В Фармакокинетика. В среднем абсорбируется почти 88 % введенной дозы холина альфосцерат. Препарат накапливается преимущественно в мозге (45 % от концентрации препарата в крови), легких и печени. Элиминация препарата происходит главным образом через легкие в виде двуокиси углерода (СО2). Лишь 15 % выводится с мочой и желчью. В Клинические характеристики. Показания. Острый период тяжелой черепно-мозговой травмы с преимущественно стволовым уровнем повреждения (нарушение сознания, коматозное состояние, очаговая полушарная симптоматика, симптомы повреждения ствола мозга). Дегенеративно-инволюционные мозговые психоорганические синдромы или вторичные последствия цереброваскулярной недостаточности, то есть первичные и вторичные нарушения умственной деятельности у пожилых людей, которые характеризуются нарушением памяти, спутанностью сознания, дезориентацией, снижением мотивации и инициативности, снижением способности к концентрации; изменения в эмоциональной сфере и сфере поведения: эмоциональная нестабильность, раздражительность, равнодушие к окружающей среде; псевдомеланхолия у людей пожилого возраста. В Противопоказания. Известная гиперчувствительность к препарату или к его компонентам. Психосоматический синдром, тяжелое психомоторное возбуждение. В В Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Клинически значимое взаимодействие препарата с другими лекарственными средствами не установлено. В Особенности применения. Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат противопоказан в период беременности и кормления грудью. В Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать со сложными механизмами. В Способ применения и дозы. При острых состояниях вводят внутримышечно или внутривенно (медленно) по 1 г (4В мл) в сутки в течение периода от 15 до 20 дней. После стабилизации состояния больного следует переходить на пероральную лекарственную форму холина альфосцерата. В
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка. Холіну альфосцерат є засобом, який належить до групи центральних холіноміметиків з переважаючим впливом на центральну нервову систему (ЦНС). Холіну альфосцерат як носій холіну і попередній агент фосфатидилхоліну потенційно може запобігати і коригувати біохімічні ушкодження, які мають особливе значення серед патогенних факторів психоорганічного інволюційного синдрому, тобто може впливати на знижений холінергічний тонус і змінений фосфоліпідний склад оболонок нервових клітин. До складу препарату входить 40,5 % метаболічно захищеного холіну. Метаболічний захист забезпечує вивільнення холіну в головному мозку. Механізм дії базується на тому, що при потраплянні в організм холіну альфосцерат розщеплюється під дією ферментів на холін і гліцерофосфат: холін бере учать у біосинтезі ацетилхоліну – одного з основних медіаторів нервового збудження; гліцерофосфат є попередником фосфоліпідів (фосфатидилхоліну) нейронної мембрани. Таким чином, холіну альфосцерат покращує передачу нервових імпульсів у холінергічних нейронах; позитивно впливає на пластичність нейрональних мембран і функцію рецепторів. Холіну альфосцерат покращує церебральний кровотік, посилює метаболічні процеси в головному мозку, активує структури ретикулярної формації головного мозку і відновлює свідомість при травматичному ушкодженні головного мозку. Фармакокінетика. В середньому абсорбується майже 88 % введеної дози холіну альфосцерату. Препарат накопичується переважно в мозку (45 % від концентрації препарату в крові), легенях та печінці. Елімінація препарату відбувається головним чином через легені у вигляді двоокису вуглецю (СО2). Лише 15 % препарату виводиться з сечею та жовчю. В В
Фармакологічні характеристики

Властивості номенклатури

Торгівельна назва
Центролін
Форма випуску
розчин для ін'єкцій
Виробник
Борщагівський ХФЗ
Країна власник ліцензії
Україна
Умови відпуску
Потрібен рецепт
Діючі речовини
- -
- -
Форма входу